HEDEFLER

  • Sağlıklı ve güçlü bir aileye sahip olmanın önemli bir ayrıcalık olduğu, ailenin yerinin doldurulamayacağı ve taşıdığı değerlerin başka hiçbir kurum tarafından ikame edilemeyeceği gibi gerekçelerle toplumun ailenin önemine dikkatini çekmek,
  • Aileleri çocukların gelişim dönemleri hakkında bilgilendirerek onlarla daha doğru iletişim kurmalarına yardımcı olmak,
  • Ailede bireyler arası ilişkilerin sağlamlaştırılması, sorunların çözümü ve muhtemel sorunların ortaya çıkmaması için rehberlik etmek,
  • Aileleri yeni toplumsal şartlar içinde çeşitli konularda bilgilendirmek ve hangi bilgi ve hizmetleri nerelerden edinebilecekleri konusunda rehberlik etmek,
  • Ailelere empatik iletişim kazandırmaya yönelik eğitim programları yoluyla uyumlu beraberliklerin sağlanmasında yardımcı olmak,
  • Aile eğitimi programlarının yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları takip etmek,
  • Aile Değerlerimize dikkat çekmek, ailelerin sahip oldukları insan ve materyal kaynaklarının yönetimi ve geliştirilmesini sağlamak.

AİLE OKULU PROGRAMI SEMİNER KONULARI

AİLENİN ÖNEMİ VE FONKSİYONLARI   

SEMİNERCİ : SENAİ DEMİRCİ
TARİH         : 15 MART 2009
SAAT           : 10.00 – 13.00 
Ailenin evrenselliği, Temel yapı, köprü olma ve sosyalleştirme özelliği, Mutluluk ve huzur verme özelliği, Sevgi, saygı, hoşgörü, sadakat ve sorumluluk kazandırma özelliği, Psikolojik doyum özelliği, Sorun çözme ve dayanışma özelliği, Ben duygularının biz e dönüşme özelliği, Alternatifsiz tek kurum olma özelliği, Sağlıklı ailenin bireysel ve toplumsal sonuçları, Ailenin temel ve evrensel işlevleri, (kültür, biyolojik, psikolojik, eğitim, koruyuculuk, dini, sosyal statü, eğlenme ve dinlenme işlevleri)

AİLE İÇİ İLETİŞİM

SEMİNERCİ : YUSUF ÖZKAN ÖZBURUN
TARİH         : 22 MART 2009
SAAT           : 10.00 – 13.00 
İletişim Engelleri ve Etkin Dinleme Becerisi Kazanma, Karşılıklı Anlayış ve Empati Kurma, Birbirini Gerçekten Dinlemenin Önemi, Sağlıksız İletişimin Aile Bireyleri Üzerine Etkisi, Sağlıksız iletişimin sonuçları: Yabancılaşma, Mesafe Koyma, Baskı, Kabalaşma ve Şiddet, Evlilik Hayatında Uyumun Temel Şartları, Mutlu ve Huzurlu Bir Yuvanın Nitelikleri, Sevginin ve Saygının Gücü, Evlilik Yaşamında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları, Eşler Arası İletişimde Erkeğe Düşen Görevler, Eşler Arası İletişimde Kadına Düşen Görevler, İletişim Sorunlarında Başvurulacak Danışma ve Tedavi Merkezlerinin Tanıtımı

AİLEDE SORUN ALANLARI

SEMİNERCİ : A. HAMİT KAHRAMAN
TARİH         : 05 NİSAN 2009
SAAT           : 10.00 – 13.00 
Evliliğin Kurulması ve İşleyişine İlişkin Sorunlar, Boşanma İle Başgösteren Sorun Alanları, Kitle İletişim Araçlarının Etkileri, Sosyo-Ekonomik Sorunlar,  Ailede Madde Bağımlılığı, Alkol, Sigara gibi Zararlı Alışkanlıkların Yarattığı Sorunlar, Ahlaki ve Kültürel Değerlerde Yaşanan Erozyonun Etkileri, Akrabalık ve Komşuluk İlişkilerinin Olumlu ve Olumsuz Etkileri, Aile İçi Şiddet ve Toplumsal Alanda Şiddetin Tanımı ve Etkileri, Çalışan Annelerin Sorunları, Zamanı Doğru Kullanamamanın Aile Üzerindeki Olumsuz Etkileri, Ailede Yaşlı Bireylerin Olması dolayısıyla Kuşak Çatışmaları, Medyanın Aile Üzerindeki Olumsuz Etkileri.

AİLEDE ÇOCUK

SEMİNERCİ : GÜLHANIM BAYRAK
TARİH         : 12 NİSAN 2009
SAAT           : 10.00 – 13.00 
Ana-Baba-Çocuk İlişkisinde Tutarlılık, Etkin Dinlemenin Önemi, Çocuğa Sorumluluk Kazandırma Teknikleri, Başarılı ve Bilinçli Ana-Baba-Çocuk İlişkisinin Kuralları, Okul Çağı Çocuğunda Görülen Uyum ve Davranış Sorunları, Doğru Çalışma Davranışı, Yanlış Çalışma Davranışı/Eğitim Hataları, Aile İçinde Uyum ve Okul Başarısı Strese Karşı Ailece Direnmenin Yolları, Öğrenme Güçlüğü Karşısında Alınabilecek Tedbirler, Cezanın ve Ödülün Eğitimdeki Yeri, İletişim Araçlarının Çocuk Üzerindeki Olumlu/Olumsuz Etkileri, Kardeş Kıskançlığı, Çocuklara Özgüven Kazandırılması, Tek Çocuk Sendromu.

AİLE EKONOMİSİ (Aile Kaynakları Yönetimi, Tüketici Eğitimi, Beslenmeİlkeleri ve Besinler, Gıda Tüketimi İlkeleri)

SEMİNERCİ : SEVGİ KURTULMUŞ
TARİH         : 19 NİSAN 2009
SAAT           : 10.00 – 13.00 
Ekonomik ünite olarak ailenin fonksiyonları, Toplumda hak ve sorumlulukları, Ekonomik sistemin işleyişi ve aile, Aileye ilişkin genel ve ekonomik hedeflerin oluşumuna etki eden faktörler, Aile gelirini oluşturan unsurlar, Aile gelirinin idaresi, Tüketim harcamalarının planlanması ve rasyonel tüketim ilkeleri, Tasarruf ve yatırımın tanımı, tipi ve planlanması, Ailenin ekonomik güvenliği ile ilgili sistemler, Ailede risk yönetimi, Beslenme ilkeleri ve besinler, Gıda tüketimi ilkeleri.

AİLE DEĞERLERİMİZ (Hak Ve Görevler- Kuran’dan Aile Örnekleri)

SEMİNERCİ : AHMET KALKAN
TARİH         : 26 NİSAN 2009
SAAT           : 10.00 – 13.00

Karşılıklı Hak ve Sorumluluklar, Kadının Ailedeki Görevleri, Kocanın Ailedeki Görevleri, Kardeşlerin Birbirlerine Karşı Görevleri, Ebeveynin Çocuk Üzerindeki Hakları, Çocuğun Ana-Baba Üzerindeki Hakları, Çocukların Eğitimi Konusunda Ana-Baba Neler Yapabilir, Kuran’dan aile Örnekleri.