Derneğin misyon ve hedefleri doğrultusunda hanımlara yönelik hazırlanan bu programın ana gayesi temel (farz-ı ayn) bilgileri kazandırmaktır. Program, belirli bir periyodu kapsayan, kayıtlı olarak izlenebilen, birbirini takip eden üç aşamadan oluşan seminer gruplarını içerir. Katılımcılar hangi düzeyde olursa olsunlar, programa birinci aşamadan başlarlar. Ara aşamalara katılımcı kaydı yapılmaz.

Kayıtlar Eylül ayının ilk iki haftası içinde yapılır.

Seminerler yıl içi tatil dağılımına bağlı olarak yirmi beş – otuz haftalık bir süreyi kapsayacak şekilde planlanır.

Genel olarak seminerler Ekim ayında başlar ve Mayıs ayının son haftası nihayete erer.

1. AŞAMA

AKAİD: İslâm dininin temel esasları tanıtılmaktadır.

İSLAM TARİHİ-1: Hz. Adem’den Muhammed (SAV)’in bi’setine kadar, peygamberler tarihi, kronolojik olarak tanıtılmaktadır.

MEAL-1: Mekke dönemi surelerinden bir bölümü kronolojik olarak tanıtılmaktadır.

İSLAM AHLAKI: Kur’an-ı Kerîm ve Sünnet ışığında insan ilişkileri anlatılmaktadır.

 

2. AŞAMA

HADİS:İmam Nevevî’nin Riyâzu’s – Sâlihîn adlı eserinden ibadet ve ahlakla ilgili seçme hadisler tanıtılmaktadır.

FIKIH-1: Aslî deliller (Kitab, Sünnet, İcmâ’, Kıyas) konuları tanıtılıp, öncelikli olarak namaz konusu anlatılarak ibadetler öğretilmektedir.

MEAL-2: Medine dönemi surelerinden bir bölümü kronolojik olarak, tanıtılmaktadır.

İSLAM TARİHİ-2: Hz. Muhammed (SAV)’in bi’setinden, vefatına kadarki dönem tanıtılmaktadır.

 

3. AŞAMA

TEFSİR: Elmalılı Hamdi Yazır’ın, Hak Dîni Kur’an Dili adlı tefsiri eşliğinde Fâtiha ve Bakara Sûreleri tanıtılmaktadır.

FIKIH-2: Oruç, zekât ve âile hukuku konuları ana hatlarıyla işlenmektedir.

TEBLİĞ VE DAVET: Bilinçli bireylerin, dini anlatırken, sorumlulukları ve bunları yerine getirme üslûp ve yöntemleri anlatılmaktadır.

İSLAM TARİHİ-3: Hulefâ – i Râşidîn dönemi tanıtılmaktadır.

İSLAM COĞRAFYASI: İslâm kardeşliği bilincini geliştirmek amacıyla farklı İslâm ülkeleri tanıtılmaktadır. İslam tarihi ve İslam Coğrafyası seminerleri dönüşümlü olarak birer dönem sunulur.