Uzun süredir toplumsal değişim alanında atölyeler, seminerler, konferanslar, sempozyumlar vb. faaliyetlerde bulunan İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) bu alandaki çalışmalarına uluslararası hakemli “Toplumsal Değişim” dergisini ekliyor.

Ulusal ve uluslararası özgün, bilimsel çalışmalar için mecra olmayı ve toplumsal değişimle ilgili nitelikli tartışmalar üretmeyi hedefleyen dergi, dünyada ve Türkiye’de değişim olgusunun hangi kavramsal araçlar, kuramsal çerçeveler ve yöntemler kullanılarak ele alınabileceğini ortaya koymak istiyor.

Toplumsal Değişim dergisi, toplumsal değişim olgusuna farklı açılardan yaklaşan çalışmaları bir araya getirmeyi ve bunları alanda çalışma yapan kişilerin ve kurumların istifadesine sunmayı amaçlayan akademik, hakemli bir dergidir.

Dergi, toplumlarda yaşanan siyasi, ekonomik, dini, kültürel, teknolojik, çevresel, ekolojik ve demografik gibi değişimleri konu edinen çalışmalara yer verecektir.

Derginin özel olarak ilgilendiği konu başlıkları ise şu şekilde: – Klasik ve çağdaş toplumsal değişme kuramları. – İnsani, kurumsal ve toplumsal değişim bağlamında mukayeseli araştırmalar. – Toplumsal değişim alanında politikalar ve planlama çalışmaları. – Toplumsal sistemleri gelecekte büyük değişimlere zorlayacak önemli meydan okumalar. – Çevresel etkenler sebebiyle toplumlarda ve kurumlarda görülen değişimler ve dönüşümler. – İletişim alanında yaşanan değişimlerin toplumsal yapıya etkileri.

Sosyoloji alanında önemli bir boşluğu dolduracağına inanılan dergi, Temmuz 2018’de ilk sayısını çıkarmak üzere yazı çağrısına çıkmış bulunmaktadır. Konunun ilgilileri www.toplumsaldegisim.com adresinden dergiyi inceleyebilir ve yazı gönderebilirler.