Yüce Kitabımızı anlamak ve yaşamak gayret ve sorumluluğundan yola çıkarak düzenlediğimiz bu program, her perşembe Dr. Şerafettin KALAY tarafından dernek seminer salonunda, erkeklere yönelik olarak yapılmaktadır.