Hayat Yolu Bankacı Gözüyle Bülent Şenver

Tanrı her canlı için farklı bir hayat yolu yaratmıştır. İnsanlara verdiği hayat yolunu bazen 60 yıl , bazen More >