Geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi; erdemli bir hayat yaşamayı gaye edinen, yeterli donanıma sahip, sosyal ilişkilerinde başarılı, düşünen ve sorgulayan bireyler olma yolunda desteklemek, çeşitli sosyal ve sportif aktiviteler ile öğrenciler için gerekli olan, dinlenme, eğlenme ve beceri geliştirme ihtiyaçlarını karşılayıp, fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Derneğimiz Eğitim Komisyonunca gerçekleştirilen bu faaliyet, drama, şiir, müzik, satranç, fotoğraf, dikiş, takı gibi kulüp faaliyetlerini, yüzme, basketbol, futbol, sinema, boğaz turu gibi sosyal ve sportif faaliyetleri içerir.